TEVREDENHEIDSMETING

Wij vernemen graag hoe u onze diensten en hulpverlening ervaren hebt en sturen onze werking geregeld bij !


Klachten?

Bij wie kan je terecht?

Voorbeelden van klachten zijn:

 • er wordt te weinig tijd gemaakt om naar mijn verhaal te luisteren
 • er wordt geen rekening gehouden met wat ik denk dat het beste is voor mezelf/mijn kind
 • de kamers zijn niet proper
 • er is niet voldoende afwisseling in het eten
 • de psycholoog (naam van) is onvriendelijk
 • die begeleid(st)er (naam van) roept steeds tegen mijn kind
 • ik wil dat de sociaal assistent (naam van) meer op gesprek komt

Hierboven kan u het klachtenformulier downloaden


 1. Wij raden u aan vragen, bedenkingen of problemen zo snel mogelijk te bespreken met onze medewerkers. Een gesprek lost vaak veel op.
 2. Wanneer u niet tevreden bent en het is niet haalbaar om dit te bespreken met de persoon in kwestie, kan u ervoor kiezen om mondeling of schriftelijk een klacht in te dienen. Dit doet u door het klachtenformulier in te vullen dat u in de linkse kolom kan downloaden, via mail of spreek een medewerker aan. U kan dit alleen doen, of hierbij de hulp inroepen van iemand van het pedagogisch team (begeleiders, sociaal assistent, psycholoog directie). Uw klacht wordt aan de directie kenbaar gemaakt, die er persoonlijk voor zorgt dat uw vraag of bedenking ernstig wordt genomen en wordt geregistreerd. De directeur bepaalt wie er de klacht verder afhandelt. Deze persoon zal -samen met u- onderzoeken wat er precies aan de hand is. Er wordt naar uw mening en verhaal geluisterd en samen naar mogelijke alternatieven gezocht. Deze worden ook in het team van Ter Heide besproken. Nadat u  een klacht indiende, mag u binnen de 10 dagen een eerste reactie van ons verwachten. We streven na om binnen de 30 dagen een antwoord op u klacht te formuleren.
 3. Dien een klacht in bij de verantwoordelijke van het team:

Klachten kunnen gericht worden aan:

Dhr. Maarten Peeters
Algemeen directeur
OOOC Ter Heide
Peulisbaan 39
2820 Rijmenam
Tel: 015/ 520 800
Email: maarten.peeters@ooocterheide.be


Hoewel we steeds zoveel mogelijk rekening houden met uw vraag of bedenking, kan het gebeuren dat er weinig verandering mogelijk is.

Wanneer dit het geval is en u met vragen of klachten blijft zitten, kan u steeds terecht bij diegene die u naar Ter Heide verwezen heeft (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Jeugdrechtbank, CLB, ...) of kan u informeren bij Opgroeipunt wat u verder met uw klacht kan doen.

Opgroeipunt is het telefonisch en online meldpunt van Opgroeien. U kan hier terecht met vragen en klachten omtrent de jeugdhulpverlening, een maatregel of beslissing in de bijzondere jeugdbijstand. Opgroeipunt probeert uw vragen te beantwoorden of samen met u naar de meest geschikte oplossing te zoeken. 

Opgroeipunt is bereikbaar:

 • op het telefoonnummer 078 170 000 (elke werkdag, van 8 tot 20 uur)
 • via het contactformulier (opgroeien.be/opgroeipunt)
 • per brief naar Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel