TEVREDENHEIDSMETING

Wij vernemen graag hoe u onze diensten en hulpverlening ervaren hebt en sturen onze werking geregeld bij !


Klachten?

Bij wie kan je terecht?

Voorbeelden van klachten zijn:

  • er wordt te weinig tijd gemaakt om naar mijn verhaal te luisteren
  • er wordt geen rekening gehouden met wat ik denk dat het beste is voor mezelf/mijn kind
  • de kamers zijn niet proper
  • er is niet voldoende afwisseling in het eten
  • de psycholoog (naam van) is onvriendelijk
  • die begeleid(st)er (naam van) roept steeds tegen mijn kind
  • ik wil dat de sociaal assistent (naam van) meer op gesprek komt

Hierboven kan u het klachtenformulier downloaden


  1. Wij raden u aan vragen, bedenkingen of problemen zo snel mogelijk te bespreken met onze medewerkers. Een gesprek lost vaak veel op.
  2. Wanneer u niet tevreden bent en het is niet haalbaar om dit te bespreken met de persoon in kwestie, kan u ervoor kiezen om schriftelijk een klacht in te dienen. Dit doet u door het klachtenformulier in te vullen dat u in de linkse kolom kan downloaden. U kan dit alleen doen, of hierbij de hulp inroepen van iemand van het pedagogisch team (begeleiders, sociaal assistent, psycholoog directie). Het ingevulde formulier wordt aan de directie overhandigd, die er persoonlijk voor zorgt dat uw vraag of bedenking ernstig wordt genomen. De directeur bepaalt wie er de klacht verder afhandelt. Deze persoon zal -samen met u- onderzoeken wat er precies aan de hand is. Er wordt naar uw mening en verhaal geluisterd en samen naar mogelijke alternatieven gezocht. Deze worden ook in het team van Ter Heide besproken. Ten laatste twee weken nadat u schriftelijk een klacht indiende, proberen we u hierop een antwoord te geven.
  3. Dien een klacht in bij de verantwoordelijke van het team:

Klachten kunnen gericht worden aan:

Dhr. Maarten Peeters
Algemeen directeur
OOOC Ter Heide
Peulisbaan 39
2820 Rijmenam
Tel: 015/ 520 800
Email: maarten.peeters@ooocterheide.be


Hoewel we steeds zoveel mogelijk rekening houden met uw vraag of bedenking, kan het gebeuren dat er weinig verandering mogelijk is.

Wanneer dit het geval is en u met vragen of klachten blijft zitten, kan u steeds terecht bij diegene die u naar Ter Heide verwezen heeft (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Jeugdrechtbank, CLB, ...) of kan u informeren bij de Jo-lijn wat u verder met uw klacht kan doen.

De Jo-lijn is de informatie- en klachtenlijn van de bijzondere jeugdbijstand. U kan hier terecht met vragen en klachten omtrent de jeugdhulpverlening, een maatregel of beslissing in de bijzondere jeugdbijstand. De Jo-lijn probeert uw vragen te beantwoorden of samen met u naar de meest geschikte oplossing te zoeken. U kan er anoniem terecht. Uw oproep is gratis en wordt niet vermeld op de telefoonrekening. Ook vanuit een telefooncel is de oproep gratis.

U kan de Jolijn bellen maandagvoormiddag van 10u00 tot 13u00, woensdagnamiddag van 13u00 tot 17u00 en vrijdagnamiddag van 13u00 tot 17u00 op het nummer 0800/90033