Diagnostiek door een MULTIDISCIPLINAIR TEAM

In elke provincie zijn er ongeveer 50 multidisciplinaire teams. U kiest zelf op welk team u een beroep doet. Hou er rekening mee dat elk team een specialisatie heeft. Sommige teams zijn gespecialiseerd in vragen voor begeleiding en opvang (Zorg), andere in vragen voor een persoonlijk-assistentiebudget (PAB) of voor hulpmiddelen.
Een beperkt aantal teams is bovendien gespecialiseerd in specifieke handicaps.

DiagnostiekDe handelingsgerichte en dialoog gestuurde diagnostiek in ons OOOC is een interdisciplinair besluitvormingsproces, waarbij op een wetenschappelijk verantwoorde manier informatie wordt verzameld betreffende de problematische leefsituatie om een antwoord te krijgen op de volgende onderkennende, verklarende en indicerende vragen: Wat is er aan de hand? Waarom is dit aan de hand? Wat kan er gedaan worden om de gesignaleerde problemen te verminderen of te verhelpen om tot een meer kansen biedende opvoedingssituatie te komen

De diagnostiek in ons centrum stelt de vraag naar 'Wat kan er gedaan worden?' centraal en ziet het beantwoorden van hoger gestelde vragen in functie van deze centrale vraag.Het betreft een diagnostisch proces in 5 fasen:

  1. De Intakefase
  2. De Indicatiestellingsfase
  3. De onderzoeksfase
  4. De Strategiefase
  5. De Adviesfase 

Erkend Multidiciplinair Team

Erkende multidisciplinaire teams (MDT's) hebben drie taken:

  • minderjarigen aanmelden bij de intersectorale toegangspoort;
  • diagnostiek aanleveren;
  • een indicatievoorstel doen zodat de aanvraag sneller behandeld kan worden door de toegangspoort.

Jongerenwelzijn staat in voor de erkenning van alle multidisciplinaire teams (MDT's) in de integrale jeugdhulp in Vlaanderen.

In het multidisciplinair team (MDT) OOOC Ter Heide zitten specialisten uit verschillende disciplines, zoals een kinderpsychiater, psychologen, maatschappelijk werkers en orthopedagogen. Wij vinden het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt.

Merken we dat u betere ondersteuning kan krijgen door een ander team? Dan bespreken wij dat met u en verwijzen we u door naar een ander team.