DOELGROEP

De doelgroep van het centrum bestaat uit maximaal 20 minderjarigen van 0 tot 18 jaar.

Indicaties voor opname zijn:

 • Ernstige conflictsituaties thuis, al dan niet gelinkt aan pubertijd- of adolescentiefase
 • Opvoedingsproblemen in de ruime zin
 • Context gerelateerde problematiek
 • Schoolproblemen
 • Psychische of emotionele ontreddering
 • Traumatische ervaringen (misbruik, mishandeling, verwaarlozing, verwenning,....)

Contra-indicaties

De praktijk leert ons dat bij aangemelde minderjarigen vaak een combinatie van problemen op verschillende terreinen terug te vinden is.

In geval van volgende contra-indicaties kan ons centrum niet tegemoet komen aan een opname en de gepaste hulpverlening:

 • Psychiatrische problematieken die specifieke behandeling vereisen of het functioneren in een doorsnee leefgroep onmogelijk of risicovol maken;
 • Ernstige mentale, motorische of zintuiglijke handicaps die aangepaste begeleiding vereisen.
 • Gezondheidsproblemen die een medische opvolging nodig hebben die niet kan geboden worden door ons opvoedend team bijgestaan door huisarts of eventueel thuisverpleging, of te belastend is;
 • Gedrag dat de eigen veiligheid, die van de medebewoners of het personeel in het gedrang brengt (ernstige agressie, suïcide,...).
 • Verregaand en aanhoudend oppositioneel en regel overtredend gedrag waardoor hulpverlening aan de betrokkene of zijn medebewoners gehypothekeerd wordt;
 • Ernstige verslavingen (drugs, alcohol, medicatie, gokken);
 • Delinquentie die in een open voorziening niet onder controle te houden is.