WIE WIJ ZIJN


Het onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum Ter Heide is een onafhankelijke private organisatie in de vorm van een vzw. Sinds 1971 is het centrum erkend door het Ministerie van Welzijn en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap als voorziening categorie 3 binnen de Bijzondere Jeugdbijstand.

Met ingang van 1 januari 2014 is het OOOC Ter Heide erkend als onthaal-oriëntatie- en observatiecentrum binnen een modulair kader. voor de volgende modules: 16 modules verblijf en 19 modules diagnostiek, d.w.z. 16 residentiële plaatsen en 3 ambulante plaatsen.
2 bedden zijn binnen verzekerd aanbod  voorbehouden voor een crisisopname vanuit het crisismeldpunt. 1 Ambulante plaats is voorbehouden voor het samenwerkingsverband 'Eén gezin, één plan' regio Mechelen (Trawant).

Het OOOC Ter Heide situeert zich binnen de niet rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp: Jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar worden doorverwezen via de intersectorale toegangspoort door een gemandateerde voorziening (OCJ of VK), een andere contactpersoon- aanmelder vanuit de Integrale Jeugdhulp of door de Jeugdrechtbank. Onze voorziening heeft een opnameplicht en is permanent telefonisch bereikbaar.

Klik hieronder voor het downloaden van de brochure

Klik hieronder voor het inkijken van het Jaarverslag

.