LEEFGROEPWERKING

OOOC Ter Heide heeft 2 leefgroep werkingen.
De dagstructuur verschilt voor beide groepen, maar de leefregels blijven dezelfde. Samen leven met zoveel verschillende jongeren en begeleiders is geen gemakkelijke opdracht. Het is dan ook noodzakelijk enkele leefregels vast te leggen, zodat het samenleven vlot verloopt.

'De Boomhut' is de leefgroep voor de kinderen tot 12 jaar.

De jongeren van 'De Opstap' zijn de +12-jarigen binnen ons centrum.

Rechten in de Jeugdhulp

Het Decreet rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp geeft de minderjarige een eigen statuut in de jeugdhulp met daaraan gekoppeld specifieke rechten. Voor de hulpverleners houdt het tevens de verplichting in om minderjarigen en ouders hierover te informeren in een voor de cliënt begrijpbare taal.

Brochure voor kinderen < 12 jaar

Brochure voor kinderen > 12 jaar

Brochure voor ouders

Folder vertrouwenspersoon

Meer info kan je hier terugvinden op