MISSIE EN OPDRACHTSVERKLARING

"Van monoloog naar dialoog"

OOOC Ter Heide baseert zich op de volgende principes:

  • We stellen het belang van de minderjarige prioritair in het verloop van de begeleiding en het eindadvies. We stellen ons meerzijdig partijdig op waarbij we de wet op de privacy en het beroepsgeheim respecteren;
  • Ter Heide werkt aan een positieve, en objectieve' beeldvorming van het doelpubliek. Het erkennen en bevorderen van de eigen mogelijkheden en vaardigheden van minderjarigen en hun sociale context, het stimuleren van zelfverantwoordelijkheid zijn basishoudingen in het centrum
  • Aan alle betrokken partijen wordt duidelijke informatie gegeven over het verblijf in Ter Heide, over werk- en leefregels, over de visie op de probleemsituatie en het eindadvies;
  • We zorgen voor een aangename leefomgeving door een gestructureerde en zinvolle dagindeling. Verder schoollopen in de vertrouwde school wordt in de mate van het mogelijke voor de +12-jarigen gerealiseerd. Als dit niet kan, streven we naar een zinvol alternatief: een school in de buurt van het OOOC, vervangende daginvulling, ....
  • Wederzijdse contacten tussen de minderjarige, zijn gezin en familie moedigen we aan
  • Deskundigheid, ervaring en permanente vorming van personeelsleden staan borg voor professionaliteit;
  • Het bestuur stelt middelen en infrastructuur ter beschikking om de activiteiten optimaal te doen verlopen. Samen met de directie zorgt zij voor optimale arbeidsvoorwaarden en voor een efficiĆ«nt personeelsbeleid.
  • Ter Heide weigert geen 'cliĆ«nten' op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische, godsdienstige overtuiging of financieel onvermogen. De voorziening respecteert de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de gebruiker voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medegebruikers niet in het gedrang komen.