FAQ

Wat kost een opname of begeleiding in Ter Heide voor ouders?

Tijdens de module diagnostiek met verblijf wordt er 2/3 van het kindergeld afgehouden. Voor het overige derde zijn er twee mogelijkheden: ofwel wordt dit op een spaarboekje van de jongere gezet, ofwel gaat dit naar de ouder waar de kinderen ten laste staan. Deze afspraak wordt gemaakt met de contact persoon aanmelder en is de enige financiële bijdrage die ouders voor het verblijf moeten afstaan.

Daarnaast zijn er specifieke financiële afspraken in Ter Heide:

  • Ter Heide betaalt alle schoolkosten die tijdens het verblijf worden aangerekend (uitstappen, kopies, middagpauze's,...). Alle grote (jaar)kosten blijven voor de ouders: aankoop boeken, specifiek materiaal dat jongeren het hele jaar nodig hebben,...
  • Ter Heide betaalt de kosten van medische afspraken die tijdens het verblijf van de jongere in Ter Heide gepland worden (tandartsafspraak, huisdokter,...). De kosten van medische afspraken die voor het verblijf gepland werden (beugel bij tandarts, opvolging van ziekenhuisafspraken,...) blijven voor de ouders.
  • Ter Heide bezorgt +12-jarigen een buzzypass aan verlaagd tarief (indien nodig voor het schooltraject). Deze buzzypass kan na het verblijf overgekocht worden.

Hoe verloopt een avond in de leefgroep?

16h: vier uurtje

17h: huiswerk maken

18h: eten

19h15: -12 jarigen gaan naar boven. we maken ons klaar om te gaan slapen, lezen nog een verhaaltje en doen ons licht uit tussen 19h30 en 20h. Sommige kinderen (afhankelijk van leeftijd) mogen tussen 20h-21h nog even terug naar beneden

20h: kamermoment opstap

21h-21h45: de jongeren van de opstap mogen naar beneden voor 9-uurtje (op vrijdag en zaterdag is dit tot 22h15)

Wat breng ik mee naar Ter Heide bij opname?

  • Kledij
  • Persoonlijke spullen: knuffel, foto's,...
  • Boekentas en schoolspullen
  • ID kaart
  • Klevertjes mutualiteit
  • Buzzypass of treinabonnement: indien je deze hebt. Anders wordt deze door TH aangevraagd aan verlaagd tarief.
  • GSM/elektronica: mag op bepaalde momenten tijdens de avond gebruikt worden (zie leefregels)

Ter Heide voorziet voldoende beddengoed, handdoeken, basis toiletgerief en hygiënisch materiaal.

Blijft mijn kind naar dezelfde school gaan?

Alle kinderen en jongeren gaan vanuit Ter Heide buitenshuis naar school, tenzij de medische of mentale toestand dit niet toelaat. De +12-jarigen blijven naar hun eigen school gaan, indien we inschatten dat ze voldoende matuur zijn en het openbaar vervoer dit toelaat. De -12-jarigen gaan tijdelijk naar een school in de buurt waarmee we samenwerken.

Wanneer is wie bereikbaar in Ter Heide?

Tijdens de intake wordt er afgesproken wanneer u kan bellen met uw zoon of dochter (indien deze geen eigen gsm hebben). Indien u iemand dringend nodig hebt, is er 24/24 uur iemand bereikbaar in Ter Heide.

Indien u een gezinsbegeleider, psycholoog of directeur wenst te bereiken, dient u tijdens de kantooruren te bellen.

Mag mijn jongere roken?

Jongeren mogen niet roken in Ter Heide.

Wie wast de kleren van mijn kind?

Ouders kunnen kiezen of de was van hun kind in Ter Heide gebeurt of dat zij dit wekelijks voorzien.

Indien de was in Ter Heide gebeurt, wordt er van elk kledingstuk een foto genomen. Daarnaast tekenen we deze kleding met de initialen van het kind. Op deze wijze trachten we geen kledingstukken verloren te laten gaan. +12 jarigen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Indien je na een (dag)bezoek of weekend nieuwe kledij meegeeft aan je kind, gelieve de begeleiding op de hoogte te brengen of de kledij zelf te tekenen.

Hoe verlopen de bezoeken?

Het eerste weekend na de opname in Ter Heide kan de jongere niet op weekend gaan. Het eerste bezoek verloopt altijd in Ter Heide en enkel en alleen nadat de sociaal assistenten een eerste (persoonlijk) contact hadden met de ouders. De begeleiding staat steeds ter beschikking tijdens dit bezoek voor vragen.

Vanaf het tweede weekend bestaat de mogelijkheid dat de jongere op dag- of weekendbezoek kan gaan. Dit is voor iedereen anders en wordt individueel bekeken.

Sociale contacten met vrienden en andere familieleden onderhoud je tijdens de weekends. Jongeren die echter in Ter Heide blijven tijdens de weekends, kunnen bezoek ontvangen van vrienden of familieleden. Je moet dit echter wel op voorhand afspreken met je sociaal assistent en de begeleiding.

Wordt een jongere ooit afgezonderd?

Het kan gebeuren dat een jongere het vreselijk moeilijk krijgt met zichzelf, dat hij/zij ontzettend kwaad wordt en zichzelf of anderen gaat pijn doen. In dat geval gaan wij eerst proberen de jongere rustig te krijgen door met hem of haar te praten. Lukt dit niet dan stellen we voor dat de jongere even uit de groep gaat. Bijvoorbeeld naar de kamer tot hij/zij rustig bent.

Lukt dit nog niet dan vragen wij de jongere om zelf naar de TAVA (een ruimte voor totale afzondering van aandacht) te gaan. Is hij/zij hiertoe niet bereid, dan word hij/zij naar de TAVA gebracht. De begeleiding controleert regelmatig of de jongere terug rustig wordt. Deze ruimte is geen straf, maar een manier om de jongere te kalmeren. Wanneer dit het geval is, kan hij/zij naar de kamer gaan. Op het moment zelf wordt bekeken wanneer de jongere terug in de groep kan.

Wordt er rekening gehouden met mijn religie?

Binnen Ter Heide hebben we respect voor ieders religieuze overtuiging.

Wanneer je vanwege je overtuiging bepaalde dingen niet mag, zoals bijv. varkensvlees eten, meldt dit dan tijdens de intake, zodat we hier rekening mee kunnen houden...